Συντήρηση Ανελκυστήρων / Ασανσέρ

Η συντήρηση ανελκυστήρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την σωστή, ασφαλή και ομαλή λειτουργία του ανελκυστήρα (ασανσέρ) και κύριο μέλημα της εταιρίας μας, είναι όχι η επισκευή αλλά η πρόληψη όλων των επικίνδυνων ή ακραίων καταστάσεων που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του.

Η τακτική συντήρηση ανελκυστήρων (ασανσέρ) περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες και καλύπτει όλες τις απαιτήσεις της  Ελληνικής Νομοθεσίας.

 • Παρακολούθηση της ομαλής λειτουργίας του ανελκυστήρα
 • Λίπανση εξαρτημάτων (όπως οδηγοί, αλυσίδες, ελατήρια, κλειδαριές κλπ)
 • Ρύθμιση των μηχανοκίνητων εξαρτημάτων (όπως πόρτες, φρένα, ράουλα κλπ)
 • Συντήρηση ηλεκτρικών-ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με σκοπό την επιμήκυνση του χρόνου ζωής τους
 • Καθαρισμός πυθμένα – μηχανοστασίου – οροφής θαλάμου και το σύνολο του φρεατίου
 • Αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών που τυχόν έχουν προκύψει στο διάστημα μεταξύ δύο συντηρήσεων.
 • Διατήρηση του μηχανοστασίου σε άριστη κατάσταση
 • Δωρεάν αναλώσιμα συντήρησης όπως σπρέι, λιπαντικά, γράσο, λάμπες και άλλα εξαρτήματα ή ανταλλακτικά  που είναι εντός εγγύησης
 • Ασφάλιση αστικής ευθύνης ανελκυστήρων (ασανσέρ) στην Εθνική Ασφαλιστική.
 • Δωρεάν επίσκεψη και  επισκευή κάθε βλάβης, η οποία δεν προέρχεται από αμέλεια τρίτου και χρέωση μόνο σε περίπτωση που χρειαστεί αντικατάσταση ανταλλακτικών τα οποία δεν καλύπτονται από την 10ετή εγγύηση καλής λειτουργίας που η Alco Lift σας παρέχει μετά την εγκατάσταση του ανελκυστήρα (ασανσέρ) σας.
 • Κάλυψη βλαβών του ανελκυστήρα (ασανσέρ) σας 365 ημέρες το χρόνο 24ώρες το 24ωρο
 • Η Alco Lift  μπορεί να καλύψει άμεσα οποιαδήποτε ανάγκη σας, σχετικά με τον ανελκυστήρα (ασανσέρ), τις κυλιόμενες σκάλες (κλίμακες), στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με την  υπευθυνότητα, ποιότητα και αξιοπιστία που μας χαρακτηρίζει τα τελευταία 19 χρόνια που είμαστε στην αγορά.

Ζητήστε μας προσφορά σήμερα!

Θέλω προσφορά για: