Πιστοποίηση Ανελκυστήρων / Ασανσέρ

Οι επιθεωρήσεις των ανελκυστήρων αφορούν στη διενέργεια τόσο αρχικών όσο και περιοδικών ελέγχων για την εξασφάλιση της ασφαλούς και απρόσκοπτης λειτουργίας τους. Η εξακρίβωση της καλής κατάστασης των ανελκυστήρων από Ανεξάρτητο και Εγκεκριμένο Οργανισμό αποτελεί επίσημη νομοθεσία του Ελληνικού Κράτους, σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύεται στο ΦΕΚ 2604/Β/22-12-2008.

Αναλαμβάνουμε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την πιστοποίηση του παλιού ή του νέου ανελκυστήρα ή ανυψωτικού μηχανισμού, καθώς και την έκδοση άδειας λειτουργίας του.

Η εξακρίβωση της καλής κατάστασης των ανελκυστήρων καθώς και η έκδοση πιστοποιητικού γίνεται από ανεξάρτητους αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου, οι οποίοι έχουν και την αποκλειστική αρμοδιότητα.

Σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση τα χρονικά διαστήματα των περιοδικών ελέγχων είναι ανάλογα με την χρήση του ανελκυστήρα και το πλήθος των ορόφων. Ειδικότερα:

  • Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 6 χρόνια.
  • Για ανελκυστήρες με περισότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 5 χρόνια.
  • Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση, κάθε 4 χρόνια.
  • Για ανελκυστήρες με περισότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με επαγγελματική χρήση και σε ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες, κάθε 3 χρόνια.
  • Για ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι σε δημόσιους χώρους όπως: Ξενοδοχεία με περισότερες από 200 κλίνες, νοσοκομεία, αεροδρόμια, μετρό, υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, θέατρα, κινηματογράφους, χώρους στάθμευσης και γενικά σε κτίρια που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, κάθε χρονο.

Τα παραπάνω χρονικά διαστήματα μεταξύ 2 διαδοχικών ελέγχων στον ίδιο ανελκυστήρα ορίζονται με έναρξη την ημερομηνία έκδοσης του προηγούμενου πιστοποιητικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

Ολες οι προθεσμίες διεξαγωγής περιοδικού ελέγχου, για κάθε τύπο ανελκυστήρα έχουν παρέλθει (τελευταία προθεσμία για ανελκυστήρες με ή χωρίς στοιχεία νομιμότητας ήταν στις 31.12.2012), με αποτέλεσμα να πρέπει να διενεργηθεί άμεσα ο έλεγχος τους. Σας ενημερώνουμε οτι οι κυρώσεις για τους παραβάτες της παραπάνω ΚΥΑ είναι υψηλές (Αρθρο 13) και προβλέπεται ακόμα και η διακοπή λειτουργίας του ανελκυστήρα (Άρθρο12).

Ζητήστε μας προσφορά σήμερα!

Θέλω προσφορά για: