Νομοθεσία για εξωτερικό ανελκυστήρα

Απρόσμενο αναπτυξιακό μέτρο!

Επιτρέπεται η προσθήκη εξωτερικού φρεατίου ανελκυστήρα για Α.μ.Ε.Α ή εμποδιζόμενα άτομα κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής μετά από έκδοση άδειας έγκρισης – άδειας δόμησης κατασκευής του φρεατίου σε :

  1. Νομίμως υφιστάμενα κτίρια
  2. Που δεν διαθέτουν ανελκυστήρα
  3. Κατά τον χρόνο ανέγερσης τους δεν ήταν υποχρεωτική η κατασκευή ανελκυστήρα (ασανσερ) από τις ισχύουσες τότε διατάξεις.

Η εγκατάσταση του εξωτερικού φρεατίου (ασανσέρ) κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής σημαίνει την εκμετάλλευση της υπολειπόμενης κάλυψης του αντιστοίχου οικόπεδου μετά την εξάντληση του συντελεστή κάλυψης της περιοχής.

Η μέχρι τώρα υποχρεωτική διαμονή Α.μ.Ε.Α στο υφιστάμενο κτίριο προκειμένου να εγκριθεί η προσθήκη παρακάμπτεται διότι η προσθήκη του εξωτερικού ασανσέρ εξυπηρετεί γενικότερα κάθε εμποδιζόμενο άτομο.

Είναι προφανές ότι πολλαπλασιάζονται τα υφιστάμενα κτίρια που μπορούν να δεχτούν την προσθήκη του εξωτερικού φρέατος εκμεταλλευόμενα την διεύρυνση της νομοθεσίας.

Η οικοδομική άδεια που εκδίδεται και καλύπτει τα ανωτέρω, θεωρείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας με αποτέλεσμα να έχει μικρότερο κόστος (60% τουλάχιστον) από την αντίστοιχη εργασιών μεγάλης κλίμακας που εθεωρείτο η έγκριση της προσθήκης στην προηγούμενη πολεοδομική νομοθεσία.

Ο χρόνος έκδοσης της συγκεκριμένης άδειας ελαχιστοποιείται διότι απλουστεύονται τα στάδια ελέγχου και η παρέκκλιση χορηγείται από την αρμόδια διεύθυνση πολεοδομίας.

Ζητήστε μας προσφορά σήμερα!

Θέλω προσφορά για: