Οι ανελκυστήρες τροφίμων/εστιατορίων έχουν ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως μεταφορά αντικειμένων, φακέλων, τροφίμων και μικροφορτίων. Η τεχνογνωσία της ALCO LIFT ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις που συχνά φέρουν οι ανελκυστήρες τροφίμων τόσο σε τεχνικό επίπεδο όσο και σε πλαίσιο κανονισμών.

Η σωστή λύση για κάθε εφαρμογή

Ψάχνετε ανελκυστήρες (ασανσέρ) για τη μεταφορά αντικειμένων, φακέλων, τροφίμων και μικροφορτίων; Ε τότε δεν έχετε πάρα να απευθυνθείτε στην ALCO LIFT για να σας βοηθήσει να βρείτε τον ανελκυστήρα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις σας.

Τα μικρά ασανσέρ είναι σχεδιασμένα για να μεταφέρουν φορτία χωρίς τη συνοδεία επιβατών. ‘Έχουν ανθεκτική σχεδίαση για προστασία από φθορές και αντοχή σε ειδικές συνθήκες λειτουργίας.

Τα ασανσέρ τροφίμων τοποθετούνται κυρίως σε εστιατόρια, αποθήκες, εμπορικά κέντρα, βιομηχανικές μονάδες και λοιπούς επαγγελματικούς χώρους. Προσφέρουμε σύγχρονες και αποτελεσματικές λύσεις για την επίλυση των σύνθετων απαιτήσεων της μεταφοράς φορτίων με ευέλικτα, αξιόπιστα και αποδοτικά προϊόντα.

Ζητήστε μας προσφορά σήμερα!

Θέλω προσφορά για: