Η ALCO LIFT εγκαθιστά εξωτερικούς Ανελκυστήρες (ασανσέρ) ακόμα και εκεί που δεν υπάρχει πρόβλεψη φρεατίου και μηχανοστασίου (όπως μονοκατοικίες, βίλες, παλαιές κατασκευές κ.λ.π.). Με βάση τη νέα νομοθεσία επιτρέπεται η προσθήκη εξωτερικού ανελκυστήρα για Α.Μ.Ε.Α ή εμποδιζόμενα άτομα κατά παρέκκλιση των ειδικών όρων δόμησης της περιοχής μετά από έκδοση αδείας έγκρισης – άδειας δόμησης κατασκευής φρεατίου.

Οι μεταλλικές κατασκευές (σιδηροκατασκευές) φρεατίων βρίσκουν εφαρμογή σε έργα τα οποία στερούνται της δυνατότητας εξ`αρχής πρόβλεψης χρήσης ανελκυστήρα.

Επιλέγοντας πρώτα τα σημεία εξυπηρέτησης σας, βάση κτιριακής ικανότητας και έπειτα από έγγραφη μελέτη αρμόδιου μηχανικού της εταιρείας μας, οι μεταλλικές κατασκευές φρεατίων μπορούν να στηθούν εσωτερικά αλλά και εξωτερικά του ακινήτου χωρίς δέσμευση τυποποίησης ως προς την διάσταση (εφαρμόζοντας πάντα την ισχύουσα νομοθεσία) ή την επένδυση που επιθυμούμε για το κλείσιμο περιμετρικά της σιδηροκατασκευής χρησιμοποιώντας υλικά όπως τζάμια, μπετοσανίδα (τσιμεντοσανίδα) ή αντίστοιχα γυψοσανίδα εάν είμαστε σε εσωτερικό χώρο καθώς και μεταλλικά ελάσματα ηλεκτροστατικής βαφής με αντιχαρακτική επίστρωση στο χρώμα πάντα της αρεσκείας μας, εφαρμόζοντας πάντα την ισχύουσα νομοθεσία.

Τα οφέλη που αποκομίζονται από μία τέτοιου είδους κατασκευή, αναγνωρίζονται στις πιο αναπτυγμένες και απαιτητικές χώρες του κόσμου, αντικαθιστώντας την παραδοσιακή μέθοδο κατασκευής.

Θα είναι απόλυτα φιλική με το περιβάλλον, με υψηλότατους συντελεστές ηχομόνωσης, θερμομόνωσης και αντισεισμικότητας, σύμφωνα με τον αυστηρό Ευρωπαϊκό Κώδικα.

Επίσης αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή, είναι ανακυκλώσιμα και σε συνδυασμό με το ύψιστο επίπεδο μόνωσης που παρέχουν, καθιστά την κατασκευή πλήρως οικολογική και βίο-κλιματική.

Ζητήστε μας προσφορά σήμερα!

Θέλω προσφορά για: