Η ALCO LIFT εγγυάται 10 χρόνια καλής λειτουργίας μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης για κάθε ανέλκυστηρα, πλατφόρμα, αναβατόριο, ειδική κατασκευή κ.λπ που εγκαθιστά.

Η εγγύηση ισχύει με την προϋπόθεση πως η συντήρηση τους θα πραγματοποιείται από συνεργεία της εταιρείας μας.

Κάθε υλικό που προμηθεύουμε υπάγεται υπό το καθεστώς του κατασκευαστή που είναι και ο αρμόδιος για την χορήγηση μονοετούς, διετούς ή σε πολλές περιπτώσεις και περισσότερων ετών εγγύησης. Όλα τα προϊόντα που προμηθεύουμε έχουν εγγύηση κατασκευαστή και πιστοποίηση σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και με ένδειξη CE.

Εξαιρούνται οι φθορές που μπορεί να προέρχονται από κακή χρήση, ανωτέρα βία (σεισμός, πλημύρα, πυρκαγιά, δολιοφθορές κ.λπ)

Ζητήστε μας προσφορά σήμερα!

Θέλω προσφορά για: