Οι ηλεκτροϋδραυλικές πλατφόρμες φέρουν όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά κατασκευής που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακολουθούν όλους τους κανόνες της σύγχρονης τεχνολογίας .

Υπάρχουν σε συγκεκριμένες διαστάσεις αλλά πλεονέκτημα της εταιρείας είναι ότι μπορούν και γίνονται ειδικές κατασκευές ανάλογα με τις προδιαγραφές που υποδεικνύει ο πελάτης. Με ευθύνη για την προσωπική ασφάλεια των χειριστών οι πλατφόρμες αντικατοπτρίζουν την αξιοπιστία και ευσυνειδησία της εταιρείας σε αυτό που κάνει.

Ζητήστε μας προσφορά σήμερα!

Θέλω προσφορά για: