Οι ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο (MRL) αποτελούν τεχνολογία αιχμής στον χώρο του ανελκυστήρα. Η τεχνολογία αυτή έχει όλα τα πλεονεκτήματα του υδραυλικού ανελκυστήρα ενώ δεν υπάρχει ανάγκη εξασφάλισης χώρου για το μηχανοστάσιο.

Όλα τα εξαρτήματα τοποθετούνται εντός του φρεατίου και έτσι επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χώρου στο κτίριο.Οι ανελκυστήρες, μηχανικοί ή υδραυλικοί απαιτούν τον απαραίτητο χώρο μηχανοστασίου. Αυτό το κατασκευαστικό δεδομένο μπορεί να αποτελεί πλέον παρελθόν με τους ανελκυστήρες χωρίς μηχανοστάσιο οι οποίοι αποτελούν την πλέον αξιόπιστη και αποδοτική λύση. Ο ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο απαιτεί ελάχιστους χώρους εγκατάστασης γιατί το μηχανοστάσιο μπορεί να ενσωματωθεί στο εσωτερικό του φρεατίου, εφοδιασμένος με σύστημα μεταβαλλόμενης συχνότητας (inverter). Η ALCO LIFT δίνει μεγάλη σημασία στη μελέτη και τον σχεδιασμό των ανελκυστήρων χωρίς μηχανοστάσιο με κύρια επιδίωξη, τις λύσεις που να συνδυάζουν τις απαιτήσεις και τα χαρακτηριστικά της αγοράς με προιόντα τελευταίας τεχνολογίας για κτίρια υψηλών απαιτήσεων.

Ο ανελκυστήρας χωρίς μηχανοστάσιο (MRL) προσφέρει πλεονεκτήματα όπως:

  • Εξοικονομηση χώρου
  • Ευελιξία στον σχεδιασμό
  • Σεβασμο στο περιβάλον και εξοικονόμηση ενέργειας
  • Αυστηρή τύρηση της ισχύουσας νομοθεσίας και κανονισμών
  • Πλέον συμφέρουσα σχέση κόστους – οφέλους για τον κατασκευαστή
  • Εξοικονομιση πόρων κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης
  • Αθόρυβη λειτουργία
  • Άνετη και ασφαλή χρήση

Ζητήστε μας προσφορά σήμερα!

Θέλω προσφορά για: