Ανελκυστήρες πλοίων (ferries – yacht – cruise ships)

ΟΛΑ σε μια εταιρεία χωρίς περιορισμούς και στην ναυτιλία. Η ALCO LIFT αναλαμβάνει και εξασφαλίζει τον σχεδιασμό, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή, πιστοποίηση και τον εκσυγχρονισμό των ανελκυστήρων/αναβατορίων και στη ναυτιλία.

Αν επιθυμείτε μια ειδική λειτουργία ή σχήμα στον ανελκυστήρα σας, οι ειδικοί του σχεδιαστικού τμήματος μας θα δεχτούν με ανυπομονησία την πρόκληση. Και όσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση, τόσο περισσότερο απολαμβάνουμε την εργασία μας. Είμαστε αυτοί που θα σας εξασφαλίσουν και εγγυηθούν ότι ο νέος ανελκυστήρας θα σας ικανοποιήσει και θα υπερβεί τις προσδοκίες σας – από την πρώτη γραμμή στο σχέδιο μέχρι την τελευταία βίδα.

Ζητήστε μας προσφορά σήμερα!

Θέλω προσφορά για: